Kontakt

Addresse

Strusshamn Senter, 2. etg
5302 Strusshamn

Fakturaadressse:
Si-Ja AS
Boks 1, 5318 Strusshamn

Resepsjon

tlf 52 69 52 22
askoy@nullsprekogblid.no

Parkeringsmuligheter på p-plass på senterområdet.