Vanlige spørsmål

Sprek og Blid-appen

Denne laster du enkelt ned til telefonen din, og under innstillinger setter du ditt brukernavn til e-post-adressen din (husk å bruke den samme som du ga oss ved innmeldingstidspunktet) Passordet er ditt sekssifrede fødselsnummer. For å kunne booke via appen, må du først booke èn gang via pc, og dermed akseptere bookingbetingelsene.

Avtalegiro

Vi trekker deg i nettbanken den 15. hver måned for ditt medlemskap. Du må selv opprette avtalegiro i din nettbank med Si-Ja AS. Dette kan du gjøre på følgende måter:

  1. Når du tegner et medlemsskap får du en faktura med kontonummer, kid-nummer og beløp. Når du betaler denne i din nettbank, kommer det opp en boks om at vi tilbyr avtalegiro. Klikk på denne, og avtalegiro er opprettet.
  2. Fyll ut et eget skjema på treningssenteret. Vi sender dette skjemaet på dine vegne til banken som oppretter avtalegiro i deres systemer. Vær oppmerksom på at det kan ta 6-8 uker å få registrert avtalegiro på denne måten, så det anbefales å betale treningsavgiften også for de neste to mnd.

Fryse medlemskapet

Vi fryser medlemskap i forbindelse med svangerskap, sykdom eller lengre jobbreiser. Er du over 60 år, har du muligheten til å fryse medlemskapet også ved ferier. Vi kan fryse medlemskapet i inntil 1 år.

Oppsigelse

Du sier opp ditt medlemskap ved å sende mail til askoy@nullsprekogblid.no eller ta kontakt med oss i resepsjonen. Du vil få en bekreftelse på din oppsigelse pr mail. Dersom du ikke mottar denne bekreftelsen innen èn uke, plikter du å ta kontakt med oss.

Vi gjør oppmerksom på at det er én måneds oppsigelse fra den første i påfølgende måned etter dato oppsigelsen er mottatt. Skulle du fortsatt være inne i en bindingstid, vil medlemsskapet fortsette å løpe til bindingstiden er utløpt.

Uteblitt betaling anses ikke som oppsigelse.

Mistet medlemskort

Har du mistet kortet ditt, kjøper du nytt i resepsjonen. Det koster kr 100,-