Personlig Trener

De fleste som trener har et mål med treningen sin. Målene varierer og kan f.eks. være å redusere kroppsvekten, bli sterkere, få bedre helse, forbedre kondisjonen, optimalisere kostholdet eller forebygge/trene seg opp etter skade osv.

Våre personlige trenere har ulik bakgrunn, erfaring og referanseramme. Felles for de alle er at de er godt kvalifisert og utdannet innen treningslære, fysiologi og anatomi. De som investerer i en Personlig Trener kan være sikre på at de trener trygt og målrettet for å oppnå best mulig resultat. Personlig trening er motiverende og du får en profesjonell treningskamerat som legger opp hele treningsopplegget for deg.

Våre Personlige Trenere